Rinnakkainen, vaan niin eriaikainen kehittäminen

Kaupunki- ja palvelurakenteen kehittämistä sekä start-up verkostoja   Murrosaikana on tarpeen kehittää rinnakkain uudenlaista elinympäristöä kaupunkilaisille, uudenlaista palvelutuotantoa, uutta älykästä teknologiaa ja asukasyhteisöjä. Yhä useammat kaupungit valjastavat tähän työhän tontinluovutuskilpailujen muodossa rakennusyhtiöt ja rakennuttajat verkostoineen. Periaatteessa kilpailut ovat avoimia mille tahansa yhteenliittymälle, käytännössä aloitteellisin verkoston kokoaja on rakennusyhtiö. Rakennusyhtiön fokus luonnollisesti painottuu kaavoitus-, suunnittelu- ja…

Niin paljon kuuluu valvontaan…

Marraskuun viimeisellä viikolla Satu Ahlman avaa blogissaan tarjoajayrityksen kohtaamaa liiteviidakkoa sote-palveluiden kuntakilpailutuksissa. Hänen painava viestinsä kunnille on, että ne jättäisivät AVI:n ja Valviran valvontaviranomaistehtävät niille itselleen, eikä valvontadokumentteja tarvitsisi toimittaa myös kuntakilpailuttajalle. Neuvo on erinomainen. Hoivayrityksen säännöllisesti viranomaisille raportoimia asioita voi hyvin tarkistaa sitten, kun kilpailutuksen voittajat ovat selvinneet. Mitä kaikkea valvotaan ja raportoidaan? Entä…