Innovoimme kanssasi – Innovaatioseteli

Tekesin viime syksynä yrityksille täsmätarpeeseen lanseeraaman uuden rahoitusmallin, Innovaatiosetelin,  haku avautui uudelleen 16.1. 2017. Setelin myöntöperusteisiin on tullut täsmennyksiä. Mikä on innovaatioseteli? Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla vakiintunutta liiketoimintaa harjoittava yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelillä yritys ostaa uutta tarvitsemaansa tietoa ja osaamista yritykseen. Sen voi…

Tiedon merkitys korostuu hoiva-alalla

Ympäristössämme on paljon tietoa jota pitää omaksua, soveltaa ja jakaa muiden kanssa. Mutta miten? Millaista tietoa? Tunnistanko tärkeän tiedon kaikesta tietotulvasta ja vuorovaikutuksesta, erotanko tärkeät tiedot vähemmän tärkeistä? Miten jaan tai mihin tallennan tietoa? Tuntuuko tutulta? Työssämme ja yksityiselämässä olemme jatkuvan tietotulvan paineessa. Omat keinot selviytyä on tärkeä asia. Tiedon merkitys hoiva-alalla korostuu Tiedon merkitys…

Asiakassegmentointi markkinoinnin apuna

”Asiakaskunta ovat maaseudun iäkkäät, joilla on useimmiten pienet eläkkeet. Kunta on myöntänyt heille  palveluasumiseen maksusitoumuksen , mutta senkin kanssa muut hoivapalvelut ovat heille kalliita. Kunta taas myöntää asumispaikan kilpailutetun hinnan perusteella ja hinta on kilpailutuksissa päävalintakriteeri. Mitä hyötyä markkinoinnista voi näissä olosuhteissa oikeasti olla?”, pohdiskeli asumispalveluyksikön esimies. Aiheellinen kysymys asiakashankinnan kanssa painiskelevalta hoivayrityksen esimieheltä. Mitä…

Kanta-palveluihin liittymisen aika lähenee

Suomessa toimivien terveydenhuollon yritysten potilastietojärjestelmien tulee toimia 1.9.2015 lähtien yhteen kansallisen terveysarkiston eli Kanta-järjestelmän kanssa. Kanta-arkistoon liittymisen valmistelut vievät yrityksissä aikaa noin puoli vuotta tai jopa enemmän. Osa yrityksistä ei ole vielä aloittanut liittymisvalmisteluja, joten heille tulenee kiire, kun valmista pitäisi olla syykuussa heti kesälomien jälkeen. Kyseessä on velvoittava lainsäädäntö ja sen toteuttaminen voi olla…

Kanta ja Kansa tulevat – oletko valmis?

Kansallinen terveysarkisto eli Kanta keskusteluttaa sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja organisaatioita tällä hetkellä ympäri Suomen. Kansallisen terveysarkiston käyttöönotto etenee, vaikka siinä joitain viivästyksiä onkin ollut. Viimeisin liittyjä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), joka on Suomen sairaanhoitopiireistä suurin. Monille jo tutuksi tullut eResepti on ensimmäinen Kanta-palvelu, joka otettiin käyttöön.   Itseauditointityö käyntiin nyt Yksityisen terveydenhuollon…

Oulun Myllytulliin luova, historiallinen keskittymä

Oulun ruutukaavakeskustan pohjoispuolella on historiallinen Myllytullin alue. Alue liittyy lohestukseen, tervan kuljettamiseen, ensimmäisiin sähkölaitoksiin, tsaarin armeijaan tarvikkeita tuottaneeseen nahkatehtaaseen ja sotien aikaiseen sairaalaan. Nykyisin alueella on kaupungin keuhkot, ihana vihreä Hupisaarten puisto jokisuistossa, maakuntamuseo, taidemuseo ja Oulun Tietomaa. Hotellit, ravintolat ja kahvilat elämällään jatkavat vanhojen rakennusten tarinaa. Koulut ja oppilaitokset tuovat tuoreimmat sukupolvet tutuksi alueeseen….

Innostusta ICT-HYPAKE seminaarista

Ystävänpäivänä 14.2.2014 Kajaanissa pidetyssä ICT-HYPAKE -hankkeen kickoff-seminaarissa oli innostunut ilmapiiri. Hankkeen tavoitteena on edistää Kainuussa uusien digitaalisten palvelujen tuotekehitystä hoiva- ja hyvinvointialalla. Lue Kainuun Sanomien juttuleike tapahtumasta (klikkaa kuvaa)