Digiarkkitehti avuksesi

Etävastaanotto

Digitaalisuus on nivoutunut osaksi luonnollista toimintaympäristöämme.  Erilaisia palveluita, tietoa ja mediasisältöä haetaan, tuotetaan sekä käytetään netistä erilaisilla päätelaitteilla. Päätelaitteet ovat kehittyneet ja yhdistyneet niin, että voimme valita eri käyttötilanteisiin sopivamman laitteen puhelimista, eri kokoisista tableteista tai tietokoneista. Erityisesti liikkuvassa toimintatavassa on tärkeää, että päätelaite toimii siellä missä kulloinkin ollaan.

Digitaalinen toimintatapa ja palveluiden tuottaminen edellyttää organisaatiolta toimintatapojen ja työvälineiden uudistamista. Ammatillista tietotaitoa ja ohjausta tulee voida jakaa laajemmalle kuin omaan yksikköön tai piiriin.  Erityisen nopeaa kehitys on sosiaali- ja terveysalalla. Hyvinvointiteknologiaa, ohjelmistoja ja erilaisia muita teknisiä ratkaisuja on tarjolla terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Kunhan vaan löydetään ne toimivat ja sopivimmat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen.

Digitaalisuus mahdollistaa henkilökohtaisten tapaamisten rinnalle etätapaamiset.

Ne onnistuvat mallikkaasti, kun tunnistetaan, miten ne eroavat henkilökohtaisista tapaamisista. Etäpalvelutilanteissa tulee kiinnittää huomioita 1) valmistautuminen etätilanteeseen 2) etätilanteessa toimiessa puheen nopeus ja selkeys sekä kuvan ollessa mukana tausta valot ja värit vaikuttavat onnistumiseen. Ennen kaikkea toimivat tietoliikenneyhteydet ovat erityisen tärkeä osa digitaalista palveluprosessia. Muistetaan myös että sosiaali- ja terveysalalla ammattilainen on vastuussa siitä, soveltuuko etätilanne asiakkaalle ja hänen toimintaympäristöönsä.

 

Hyvinvointi- ja sotealan liiketoiminnan kehittymisen tulevaisuus on kuluttajamarkkinoilla ja tällöin toimijan digiarkkitehtuuri sekä sähköisten työkalujen merkitys korostuu. Onko teillä valittu jo toimivat työvälineet? Tukevatko ne yhtenäisiä tietovirtoja ja ajanhallintaa? Onko tunnistettu rutiinitehtävät ja erityisesti moneen kertaan tehtävät samat rutiinit kuten asiakastietojen syöttäminen eri ohjelmistoihin?

Digitaalinen liiketoiminnan ekosysteemi auttaa tehostamaan prosesseja, viestintää ja tuomaan taloudellisia säästöjä sekä erityisesti parantaa palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä.

Kun etsit Digiarkkitehtiä, ICT-alan koordinaattoria ja/tai projektipäällikköä kehityshankkeisiisi olemme oikea valinta. Ota rohkeasti yhteyttä (puh. 044 562 6265 Arja Ranta-Aho ).  Löydät meidät myös Itewiki:stä, linked-Inistä ja facebookista.

 

Digiarkkitehtuuri – Kokonaisvaltaista palvelua

Autamme yritystänne kokonaisvaltaisen digiarkkitehtuurin rakentamisessa. Työ alkaa sopivan ja ICT-ratkaisun tarvekartoituksella, kilpailutuksella. Tuemme asiakastamme digitaalisten työvälineiden hankinnassa sekä käyttöönotto- ja kehittämisvaiheessa. Järjestämme työpajoja, jossa asiaa katsotaan ja suunnitellaan yrityksenne kannalta tulevaisuuden eri skenaariot ja strategia huomioiden. Neuvomme myös rahoituksen hankinnassa.

Asiantuntijatyömme tavoitteena ovat

  • Sujuvat sähköiset toimintaprosessi
  • Laadukkaat digi- ja etäpalvelut
  • Työhyvinvointi- ja tuottavuusvaikutukset
  • Ajantasaisen tiedon saanti yrityksen johtamisen ja laadukkaiden asiakaskokemusten toteuttamiseksi

Kohti digitulevaisuutta

Yritystoimintakin on joukkuepeliä

Haluatko muuttaa yrityksesi perinteisestä hoivatalosta nykyaikaiseksi, digitaalisesti toimivaksi palveluyritykseksi? Meillä on muutoksesta kokemusta ja autamme mielellämme. Laitetaan digiarkkitehtuuri ja palvelut kuntoon. Tavoita asiakkaasi digitaalisesti ja markkinoit helposti sekä tehokkaasti palvelujasi niin yrityksille kuin yksityisille kuluttajille. Tavoitteenamme on toimivat hyvinvointimarkkinat ja myönteinen asiakaskokemus sekä pysyvien muutosten aikaansaaminen. Ota meihin yhteyttä.

 

Kirjoittaja digiarkkitehti Arja Ranta-aho, Tampere