Digiarkkitehtuuri – sähköinen liiketoiminta

Digiarkkitehtuuri – sähköinen liiketoiminta

Digitaalinen eli sähköinen liiketoiminta ja toimintaympäristö ovat nykypäivää niin yksityisellä hyvinvointialalla kuin sosiaali- ja terveyssektorilla. Hyvinvointi- ja sotealan liiketoiminnan kehittymisen tulevaisuus on kuluttajamarkkinoilla ja tällöin toimijan digiarkkitehtuuri sekä sähköisten työkalujen merkitys korostuu.

Digitaalinen liiketoiminnan ekosysteemi auttaa tehostamaan prosesseja, viestintää ja tuomaan taloudellisia säästöjä mutta myös myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa. Oikein suunniteltu ja hallittu digitaalinen toimintaympäristö auttaa yrityksen kasvussa.

Kun etsit Digiarkkitehtiä, ICT-alan koordinaattoria ja/tai projektipäällikköä kehityshankkeisiisi olemme oikea valinta. Löydät meidät myös Itewiki:stä.

Digiarkkitehtuuri – Kokonaisvaltaista palvelua

Autamme yritystänne kokonaisvaltaisen digiarkkitehtuurin luomisessa sekä sopivan ja ICT-ratkaisun tarvekartoituksessa, järjestelmämäärittelyssä, kilpailutuksessa, hankinnassa sekä käyttöönotto- ja koulutusvaiheessa. Järjestämme työpajoja, jossa asiaa katsotaan ja suunnitellaan yrityksenne kannalta tulevaisuuden eri skenaariot huomioiden. Neuvomme myös rahoituksen hankinnassa. Sosiaalisen median vaatimukset, menetelmät ja kanavat sekä vaikkapa verkkokaupan perustaminen on meille tuttua puuhaa.

Päämääränämme ovat:

  • Sujuvat sähköiset asiakaskohtaamiset
  • ICT:n työhyvinvointi- ja tuottavuusvaikutukset
  • Ajantasaisen tiedon saanti yrityksen strategisen johtamisen avuksi

Digitaalinen liiketoiminta osana markkinointistrategiaa

Digitaalisen liiketoiminnan valinnat vaikuttavat myös yrityksen markkinointistrategiaan. Strategia vaikuttaa siihen millä tavoin digitaalinen liiketoiminnan kokonaisuus kannattaa rakentaa ja mitkä menetelmät ja työkalut kannattaa valita.

Kuten media-alalla on aiemmin tapahtunut, on myös yritysviestintäviestintä konvergoitunut. Viestinnän konvergenssilla tarkoitetaan eri viestintävälineiden, -kanavien ja niiden sisältöjen yhtymistä siten, että samaa sisältöä, tekstiä, kuvia ja videoita, sisätävää aineistoa voidaan jakaa eri muodoissa eri medioissa. Periaatetta kuvaa hyvin ilmaus ”produce once, publish many”. Tämä periaate asettaa omat haasteensa hyvinvointialan yrityksille mutta toisaalta avaa loistavat mahdollisuudet hyvin suunnitellulle ja toteutetulle sekä kustannustehokkaalle markkinoinnille tavoittaa vaikkapa itse maksavat asiakkaat.

Kohti digitulevaisuutta

Ehkä haluat muuttaa yrityksesi perinteisestä hoivatalosta nykyaikaiseksi, sähköisesti toimivaksi palveluyritykseksi? Meillä on muutoksesta kokemusta ja autamme mielellämme. Laitetaan sähköinen liiketoiminta – Digiarkkitehtuuri – kuntoon. Tavoita asiakkaasi digitaalisesti ja markkinoi helposti sekä tehokkaasti palvelujasi myös yksityisille kuluttajille. Tavoitteenamme on toimivat hyvinvointimarkkinat ja myönteinen kuluttajakokemus sekä pysyvien muutosten aikaansaaminen. Ota meihin yhteyttä.