Kotia kohti – tilaa on

Kotia kohti – tilaa on

21.06.2016 Off By Vieraskynä

Digitaalisuus monipuolistaa ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia – hyvinvointialan uudet liiketoimintamahdollisuudet Pirkanmaalla. Tänään julkaistava FinnMedin loppuraportti kotiin tuotettavien palveluiden tulevaisuuden näkymistä ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista on osa FinnMedin paikallisesti koordinoimaa ja Tekesin rahoittamaa INKA – innovatiiviset kaupungit 2016 – 2020 -ohjelmaa.

Selvityksen keskeinen lopputulos on iäkkäille kotiin tarjottavien palveluiden jääminen asumispalveluiden varjoon. Raportti on luettavissa FinnMedin nettisivuilla. Selvityksen toteutti hyvinvointialan konsultointiyritys Fluente Kumppanit Oy. Tieto selvitystä varten kerättiin tilastoista, yrityshaastatteluista ja julkisista raporteista.

Lintupönttöjä

 

– Ikääntyneet ovat merkittävin julkisten hyvinvointipalveluiden käyttäjäryhmä. Selvityksessä ilmeni, että yksityisten toimijoiden intressinä tälle asiakasryhmälle näyttää olevan totuttuun tapaan tarjota pääasiassa asumispalveluita. Kuitenkin tarvetta ja kiinnostusta olisi innovatiivisille ja uutta teknologiaa hyödyntäville kotiin tarjottaville palveluille, kertoo KTT, dosentti Tarja Pietiläinen Fluente Kumppanit Oy:stä.

Syitä asumispalveluiden hallitsevaan asemaan on Pietiläisen mukaan monia. – Vaikka kysyntää olisikin, hyvinvointialan yritykset kokevat kotiin tarjottavat palvelut haasteelliseksi järjestää kannattavasti. Kuitenkin nykyisessä tilanteessa ja tulevan SOTE-ratkaisun myötä juuri kotiin tarjottavien palveluiden puolella on tilaa luoda innovatiivista liiketoimintaa ja palveluja kehittämällä uusia toimintatapoja, jossa yhdessä teknologiayritysten kanssa palvelujen tuottaminen olisi mahdollista saada mielekkääksi.

Kotiin tarjottavat palvelut tulevaisuudessa avainasemassa

Ikääntyneille kotiin tarjottavien palveluiden tarpeellisuuden puolesta puhuu myös tutkimustieto. – Tutkimusten mukaan koettu turvallisuuden tunne on avainasemassa ikääntyneen valitessa omista lähtökohdistaan mieluisinta asumismuotoa. Ihmiset haluavat asua myös ikääntyneinä omassa kodissaan, kun se tuntuu heistä turvalliselta. Juuri tässä kotiin tarjottavat hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuudessa avainasemassa, Pietiläinen toteaa.

Julkisilla innovatiivisilla hankinnoilla voidaan nopeuttaa ratkaisujen syntymistä

FinnMedi on kokoamassa kehittämishakuisia yrityksiä löytämään ratkaisuja miellyttävään ja turvalliseen kotona asumiseen. – Sote-, teknologia- ja kiinteistöalan yrityksillä on jo tällä hetkellä monia hyviä ratkaisuja, mutta tarvitaan sopivia veturiyrityksiä integroimaan erilaiset ratkaisut asiakkaille helposti ostettaviin palvelupaketteihin. Asiakkaiden – ikääntyneet itse, omaiset tai kunta – ostomotiivit on tunnettava ja ratkaisut muotoiltava asiakastarpeiden ympärille. Julkisilla innovatiivisilla hankinnoilla voidaan nopeuttaa ratkaisujen ja toimialan markkinoiden syntymistä. Tämä luo perustan yrityksille lähteä myös kansainvälisille markkinoille, toteaa kehityspäällikkö Marco Roth FinnMediltä.

Loppuraportin tiivistelmä hyvinvointialan tulevaisuuden näkymistä ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista:

Lisätietoa:
Marco Roth, FinnMedi Oy, p. 040 80 07 865, marco.roth@finnmedi.com
Tarja Pietiläinen, Fluente Kumppanit Oy, p. 040 50 70 673, tarja.pietilainen@fluente.fi

FinnMedi

FinnMedi Oy on kansainvälisesti yli 20 vuoden kokemuksella toimiva terveysalan asiantuntija- ja kehittämispalveluja tarjoava yritys. Vuodesta 2015 lähtien yhtiö on ollut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö. Yrityksen palvelut koostuvat kliinisen tutkimuksen, liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun (terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämisen) palveluista. Tays Tiedekeskus ja FinnMedi muodostavat yhdessä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut. Finnmedi tekee tiivistä yhteistyötä alueella toimivien tutkimus- ja terveydenhuollon organisaatioiden, alan yritysten, elinkeinoelämän sekä kehitysyhtiöiden kanssa.

@FluenteK @Finnmedi
#omassakodissa #FinnMedi #FluenteK #INKA

Kuvat www.pixabay.com