Ocusweep ja toiminnallinen näkökyky

Ocusweep ja toiminnallinen näkökyky

15.05.2017 Off By Tarja Pietiläinen

Mikä tuo on? Näyttää ylisuurelta painonnostovyöltä.  Olin Upgraded Life 2017 Festivalilla vapun alusviikolla Helsingissä. Yritysständien joukossa katseeni kiinnittyi jo kaukaa erilaisen näköiseen vempeleeseen. Se paljastui  Ocusweepiksi – toiminnallisen näkökyvyn mittauslaitteeksi. Tapasin Pekka Järvisen ja opin uutta.

Toiminnallinen näkökyky. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Ocuspecto Oy:n Pekka Järvinen lohdutti, että en ole ainut, joka kuulee asiasta ensimmäistä kertaa.   Hän selitti, että toiminnallinen näkökyky yksinkertaisesti  tarkoittaa, miten tulemme toimeen näkömme avulla arjessa.

Ocuspecto Oy:n Pekka Silvennoinen näyttää, kuinka näkökyky mitataan Ocusweep-laitetta käyttäen.

Näin Ocusweepiä käytetään, kahvoissa Pekka Silvennoinen

Uusi ajatus minulle. Sain silmälasit 12-vuotiaana, joten optikolla ja silmälääkärillä on tullut ravattua ennen ja jälkeen ensimmäisten silmälasien. Koskaan en ole kuullut puhuttavan käsitteellä toiminnallinen näkökyky.

Mikä toiminnallinen näkökyky tarkkaan ottaen on?

Pekan kehotuksesta soitin Markku Leinoselle. Hän on Ocuspecton perustajia ja mies Ocusweepin takana, koulutukseltaan lääketieteen tohtori  ja kokenut silmätautien erikoislääkäri.

Leinonen kertoi huomanneensa, että ammattilaisten aika kuluu silmäsairauksiin ja he eivät riittävästi ehdi selvittämään potilaidensa visuaalista toimintakykyä. Työskennellessään näkövammaisten lääkärinä Turussa TYKS:n silmäklinikalla hän pyrki kehittämään silmäpolin kanssa yhteistyötä niin, että silmien sairauksien hoitamisen ohella arvioitaisiin, pystyykö potilas lukemaan, miten hän pystyy liikkumaan näön kanssa, miten pärjää työssä, harrastuksissa ja kotona.

Jos henkilöllä on silmäsairaus, olisi suositeltavaa, että tehtäisiin toiminnallisen näkökyvyn mittaus 1-2 kertaa vuodessa.  Silloin esimerkiksi glaukoomaa sairastavalle ajokortin – tai työkyvyn – menetys ei tule yllätyksenä. Seurantamittausten perusteella voidaan ennustaa, miten kaukana tai lähellä elämänmuutos on. Siihen  pystyy varautumaan.

Toiminnallista näkökykyä ei tulla ajatelleeksi, kun lääkärit keskittyvät silmän sairauksiin ja optikot näön tarkkuuteen.  ”Eikä perusterveydenhuollossa ole ollut työkaluja mitata ja arvioida toiminnallista näkökykyä. Siksi olemme kehittäneet Ocusweep-mittauslaitteen”, Markku kertoi.

Markku palautti mieleen näkökyvyn perusteet: silmät katsovat, mutta aivot näkevät. Näöstä voi mitata erilaisia tekijöitä. Niistä tutuin on silmiin, tarkemmin silmäpohjan terävänäön alueen toimintaan, liittyvä näöntarkkuus. Meiltä silmälasipäiltä optikko tarkastaa sen säännöllisesti, kun uusimme silmälasit. Tämän lisäksi toiminnalliseen näkökykyyn vaikuttaa paljon silmien tuottaman näköinformaation käsittely aivoissa.

Näköinformaation käsittelyyn liittyy muun muasssa havaintonopeus, jota Ocusweepillä voi mitata.  Jos henkilöltä menee esimerkiksi  lähemmäksi kolme sekuntia, ennen kuin hän saa selvää optikon taulun merkistä, toiminnallinen näkökyky kannattaa selvittää tarkemmin. Todellisessa elämässä, kuten liikenteessä, ehtii tapahtua yhtä ja toista muutamassa sekunnissa.

Ocuspectossa tutkitaan

Perustajan  tutkijatausta näkyy  Ocuspecton toiminnassa: siellä ajonäköön paneudutaan tieteellisen tarkasti. Osana EU:n Horizon 2020 –ohjelmaa Ocuspectoon palkattiin kolmeksi vuodeksi hollantilainen neuropsykologi tekemään väitöskirjaa ajonäön mittaamisesta Ocusweepillä glaukoomaa ja muistisairautta sairastavilla henkilöillä. Tässä Marie Skłodowska-Curie –apurahan turvin rahoitetussa hankkeessa (EGRET+) koulutetaan näkötutkimuslaboratorioissa eri puolilla Eurooppaa yhteensä 15 uutta tohtoria näkötutkijoiksi – ja näistä siis yksi Suomessa ja Ocuspectossa.

Havaintonopeuden mittaamisen koko potentiaalia ei vielä tunneta. Siksi  Ocusweep on mukana myös TYKS:n aivovammakeskuksen tutkimuksessa. Siinä tutkitaan, näkyykö aivotärähdyksen aiheuttama aivovamma havaintonopeuden mittauksissa.

Mittaamisen hyöty

Palataan takaisin Järvisen luokse Ocuspecton ständille. Pekka selitti, että Ocusweepillä mittaaminen on tehty mahdollisimman automaattiseksi. Ensin Ocusweep tarkistaa, ovatko mittaamisen olosuhteet otolliset, kuten valon määrä tai tutkimusetäisyys oikea. Sitten tutkija, esimerkiksi optikko,  käynnistää testit. Lopuksi Ocusweep auttaa mittaustulosten tulkinnassa. Mikäli tulokset antavat  aihetta, Ocusweep suosittaa tarkistusmittauksia.

Tilanteesta riippuen voidaan tarvita lisätutkimuksia tai silmälääkärin perusteellinen tutkimus. Ocuspectossa on mietitty myös toiminnallisen näkökyvyn ennakoivaa seurantaa: kun selvittää oman perustasonsa ajoissa eli silloin, kun kaikki on normaalisti, mahdolliset alenemat on helpompi huomata tulevaisuudessa.

Pakko kertoa, että Pekan idean innostamana soitin jo yhteen silmälasiliikkeeseen, mutta minulle sopivaa optikkoaikaa ei sillä kertaa löytynyt; tarjoushinta olisi perusmittauksille ollut 79 euroa. Sain myös kuulla, että mittaustuloksista saa mukaan raportin ja siinä on koodi, jolla pääsen netistä katsomaan samaiset tulokset. Sinne myös menevät seuraavat mittaustulokset kävin millä tahansa Ocusweep-optikolla.

Iäkkäiden toiminnallinen näkökyky

Puhutin Pekkaa vielä iäkkäiden toiminnallisesta näkökyvystä. En muista kuulleeni, että se kuuluisi listalle, kun iäkkkään toimintakykyä ja palvelutarvetta arvioidaan. Pekka nosti esiin kontrastinäön mittaamisen. Kontrastinäkö huononee iän lisääntyessä; mitä sitten, kuulee sanottavan. ”Totta. Mutta olosuhteisiin voi vaikuttaa paljon”, Pekka huomautti. ”Jos iäkäs ei esimerksi erota kunnolla ruokaa lautasellaan, on luontevaa, että se ei oikein maistu. Onko lautasen pakko olla valkoinen? Kontrastinäön heikkeneminen myös vaikeuttaa kasvon piirteiden tunnistamista. Tarvittaisiinko silloin lisää valoa? On myös helppo esitellä itsensä:  ‘Hei, Pekka tässä’, kun tietää, että henkilö tarvitsee tunnistamiseen muutakin tietoa kuin paikalle ilmestymisen.”

Totesin, että iäkkäiden toimintakyvyn arviointi on palveluohjaajien ja hoitajien perustyötä.  Pohdimme Pekan kanssa, että olisi kiinnostavaa tietää, miten heidän työssä onnistuisi toiminnallisen näkökyvyn arviointi osana kotona pärjäämisen arviointia. Pekka mietti, mistä voisi löytyä kumppani, jonka kanssa testata Ocusweepin vaikuttavuutta hoitajatyössä.  Joten kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä sähköpostitse  pekka.jarvinen@ocuspecto.com.