Rekisteriseloste

Tämä on Suomen Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Fluente Kumppanit Oy (Y-tunnus 2482972-9),
Postiosoite: Biokatu 6L, FinnMedi 1, 1.krs, 33250 Tampere, sähköpostiosoite info[(@)]fluente.fi

2. Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Erja I. Heikkinen, puh. 040-5943662, erja.heikkinen [@] fluente.fi

3. Rekisterin nimi
Fluente Kumppanit Oy:n yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen sekä Fluente Kumppanit Oy:n uutiskirjeiden, markkinointi- ja mainontaviestinnän hoitaminen yhteystietorekisterin tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • yritys ja asema
  • yrityksen postiosoitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina muista henkilörekistereistä. Luovutukset voivat olla mm. ostorekistereistä saatavat sähköpostiosoitteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Fluente Kumppanit Oy ei luovuta yhteystietorekisterin tietoja ulkopuolisille mahdollisia viranomaisluovutuksia lukuunottamatta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Fluente Kumppanit Oy ei luovuta yhteystietorekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriaineistoa ei säilytetä manuaalisena. Sähköisesti käsitelty tieto on suojattu asianmukaisin suojausmenetelmin. Käyttöoikeus on rajattu Fluente Kumppanit Oy:n asiantuntijoille ja edellyttää tunnistautumista.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän postiosoitteeseen yhteyshenkilölle osoitettuna.

11. Virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia yhteystietorekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän postiosoitteeseen yhteyshenkilölle osoitettuna.

12. Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.