Sähköinen epilepsiapäiväkirja

Sähköinen epilepsiapäiväkirja

03.04.2017 Off By Vieraskynä

Epilepsia on krooninen, neurologinen sairaus, jota sairastaa noin 60 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Uusia diagnooseja tehdään kiihtyvällä 2,4 miljoonan vuosivauhdilla, Euroopassakin 300 000 vuodessa. Kolmasosa epilepsiapotilaista sairaasta taudin vaikeahoitoista muotoa, johon normaali lääkehoito ei kunnolla tehoa. Tämä kolmasosa potilaista kirjoittaa päivittäistä kohtauspäiväkirjaa, jotta hoitohenkilökunta voi seurata sairauden kehitystä ja muutoksia. Kohtausten tarkka dokumentointi vie kuitenkin paljon aikaa sekä potilaalta että hoitohenkilökunnalta. Itse kirjoittamisprosessikin on monesti epämotivoivaa, jos omassa tilassa ei tapahdu vuosien varrella merkittäviä muutoksia. Jokaisella potilaalla on myös oma tapansa kohtausten ylöskirjaamiseen, joten hoitohenkilökunnan on usein vaikea tulkita päiväkirjan kohtausmerkintöjä luotettavasti ja nopeasti.

Sähköinen epilepsiapäiväkirja on reaaliaikainen pilvipalvelu

BrainCare Oy on vuonna 2013 perustettu Tampereen teknillisen yliopiston spin-off-yritys. BrainCare on sitoutunut kehittämään uudenlaista diagnostiikkaa vaikeahoitoisesta epilepsiasta kärsiville ja heitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kehittää jatkuva-aikaista seurantaa, jossa puhelinsovellus ja implantoitava EEG-elektrodi kommunikoivat pilvipalvelun kanssa, josta lääkäri voi seurata potilaiden tilaa reaaliajassa.

BrainCare Oy, Soenia sähköisen epilepsiapäiväkirjan kaavio

Sähköinen epilepsiapäiväkirja

Puhelinsovelluksemme, SOENIA™ Epilepsy Diary, ja pilvipalvelumme, SOENIA™ Epilepsy Cloud, ovat valmiita tuotteita, joiden kliiniset pilottitutkimukset tehtiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuoden 2015-2016 aikana. Kyseessä on maailman ensimmäinen CE-merkitty ja lääkintälaiteluokituksen saanut sovellus epilepsian hoitoon. Kohtausmerkinnän lisääminen kestää muutaman sekunnin, jonka jälkeen se on heti nähtävissä pilvipalvelusta ja sovelluksen sisäisestä kalenterista. Selaimessa toimiva pilvipalvelu suodattaa ja esittää kohtaustiedot lääkärin toiveiden mukaan, sekä laskee automaattisesti kohtausmäärät halutulle tarkastelujaksolle.

Tietojen prosessointi tapahtuu pilvessä, joten palvelun käyttö tai nopeus ei ole kiinni päätelaitteesta, kunhan se on yhdistettynä verkkoon. Puhelinsovellus myös tunnistaa, jos se ei saa yhteyttä verkkoon. Silloin kohtausmerkinnät tallennetaan tilapäisesti puhelimen muistiin. Kun verkkoyhteys taas toimii, tiedot siirtyvät pilveen.

Nopeaa reagointia kohtauksiin

Nykyisin potilaat vierailevat klinikan vastaanotolla kolmesta neljään kertaa vuodessa, mutta sovelluksen ja pilvipalvelun seurannan avulla vierailut voidaan priorisoida tarpeen mukaan. Jos kohtausmäärä esimerkiksi laskee tai nousee huomattavasti lääkkeen vaihtamisen jälkeen, siitä tulee ilmoitus hoitohenkilökunnan sähköpostiin ja pilvipalveluun.

Päiväkirjanäkymä mobiilisti

Päiväkirjanäkymä puhelimessa

Palvelun päätavoitteena on tarjota selkeä kliininen, eettinen ja taloudellinen arvo vanhoihin ratkaisuihin verrattuna. Kliinisessä mielessä SOENIA™ tarjoaa tarkempaa ja järjestelmällistä tietoa, automatisoi kohtausmäärien laskennan ja auttaa kokonaistilanteen arvioinnissa. Tämä johtaa nopeampaan ja parempaan päätöksentekoon hoidon suhteen, joka puolestaan motivoi potilaita käyttämään sovellusta aktiivisesti. Taloudellisessa mielessä sairaala säästää kuluja potilaskäynneistä, soittoajoista ja manuaalisesti työstä liittyen kohtauspäiväkirjan tulkintaan ja dokumentointiin. Säästetty aika voidaan puolestaan kohdentaa hoidon laatuun ja potilaskannan kasvattamiseen.

Suurta mielenkiintoa SLUSH 2016 -taphtumassa

Sovelluksen ja pilvipalvelun virallinen julkaisutapahtuma oli SLUSH 2016:sa, jossa BrainCare oli mukana kymmenen muun start-up-yrityksen kanssa yhteisständillä, joka esitteli Tampereen IOT-osaamista. Vuonna 2014 BrainCare osallistui SLUSH:in ”TOP 100” -pitsauskilpailuun, jossa sijoituimme kahdenkymmenen parhaan joukkoon pelkällä idean esittelyllä. Olimmekin positiivisin mielin liikkeellä vuoden 2016 tapahtumassa.

Marraskuun lopulla järjestetty kaksipäiväinen SLUSH on melko intensiivinen tapahtuma, joka antaa ja ottaa osallistujiltaan paljon. SLUSH-vierailijoiden kiinnostus SOENIA™:a  kohtaan oli suuri, ja sen tarve ymmärrettiin nopeasti maallikoidenkin toimesta. Sijoittajien puolelta etenkin aasilaisten mielenkiinto oli käsinkosketeltava, sillä neurologiset sairaudet ovat esimerkiksi Kiinan massiivisessa ja kasvavassa asukamäärässä nousussa. Perinteisten seurantamenetelmien kulut luonnollisesti kumuloituvat, kun asukasmäärä kasvaa, mutta ne nousevat myös sen takia, että yhä useampi potilas löytää tiensä hoitoon vasta, kun on liian myöhäistä. Reaaliaikainen etäseuranta onkin selkeästi yksi kasvavista digitalisaation trendeistä.

SLUSH:in julkistuksen jälkeen olemme hioneet kustannusmalliamme saamamme palautteen perusteella ja neuvottelemme nyt palvelumme käyttöönotosta yliopistollisten sairaaloiden kanssa. BrainCare pyrkii myös olemaan aktiivisessa dialogissa tulevan Virtuaalisairaala-hankkeen toteutuksessa, joka toimii digitalisaation yhteisenä pääveturina koko Suomen alueella.

Lisätietoja:
Jukka-Pekka Pirhonen, CTO, BrainCare Oy
jp@braincare.fi
www.braincare.fi
www.soenia.fi