Kirjaamisen kehittäminen

Rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa eri sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojen kirjaamista yhtenäisesti sovitulla tavalla. Jokaista palvelua varten on määritelty omat asiakirjarakenteet. Koulutamme ja valmennamme yrityksiä ja sote-organisaatioita kehittämään kirjaamiskäytäntöjään ja tutustutamme rakenteisen kirjaamisen vaatimuksiin.

Koulutukseen osallistuja ymmärtää asiakaslähtöisesti ja oman hoitotyön laadun näkökulmasta miten asiakastietoa tulee käsitellä ja miksi on syytä kirjata tietoja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten käyttöön.

Koulutus käsittelee mm. seuraavia aiheita:

  • Kirjaamisen merkitys asiakkaalle, omaisille ja hoitajalle
  • Mitä kirjataan ja miten?
  • Muutokset asiakastietojen käsittelyssä – lainsäädännön näkökulmia
  • Hyvä käytänteitä ja vinkkejä
  • Käytännön harjoitukset
  • Yhteenveto ja etätyöskentelyn jatkosta sopiminen