Tuulikellon päivätoimintayksikkö

Olemme ostaneet Fluente Kumppaneilta Yetitabletin. Kauppohin johti molemminpuolinen yhteistyö, jonka aikana selvitimme sitä, millaisia sisältöä voisi olla tarjolla vammaistyön puolelle. Erityistarpeitamme on esimerkiksi se, että asiakkaamme ei mahdollisesti pysty kohdentamaan katsettaan ja muutenkin logiikka sisältöjen suhteen poikkeaa usein valtavirran tavoista käyttää ja katsella digitaalista sisältöä. Yhteistyö sisällön tuottamisen ja testaamisen kanssa jatkuu edelleen Fluenten kanssa, sillä olemme kumpikin osapuoli innokkaita kokeilemaan ja kehittämään asiaa vielä lisää.

Meille kansalliset verkostot ovat tärkeitä, sillä uudet tuote- ja palveluinnovaatiot leviävät sote-alalla erityisesti verkostojen kautta. Otamme itse aktiivisesti yhteyttä saman alan toimijoihin ja kysymme lisätietoja uusista asioista ja niiden tarjoamista hyödyistä. Idea Yetitabletin hankintaan tuli meille alun perin Hämeenkyröstä, jonne vastaava laite oli hankittu jo aiemmin.

Käytännön hoitotyötä tekevät innostuivat Yetitabletin ideasta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Esimerkiksi emme voi viedä 8 henkilöä jonnekin retkelle, jos mukana on vain 4 hoitajaa. Yetitabletin avulla saamme lisättyä kokemusmaailmaamme ja voimme tutkia maailman eri kolkkia ilman fyysistä matkailua. Toisaalta voimme Yetitabletin avulla jo ennakkoon tutustua niihin paikkoihin, joihin olemme menossa. Se helpottaa asiakkaidemme suhtautumista siirtymiseen paikasta toiseen. Olemme asiakkaiden kanssa myös opiskelleet rahan arvoa ja kaupassakäyntiä Yetitabletin avulla. Ne ovat tärkeitä taitoja, mutta vaikea treenata oikeassa elämässä. Näitä katselemiamme ja tutkimiamme asioita voi tallettaa Yetiin omaksi kansiokseen, kuin oman elämän tarinaksi, johon on välillä ihana palata.

Yetitabletin hankinta oli meille iso kustannus budjettiimme suhteutettuna, joten etsimme siitä tietoja ja teimme vertailuja. Tuotteen käyttö on jo nyt ollut yllättävän monipuolista. Yllä kuvaillun peruskäytön lisäksi asiakkaamme ovat Yetitabletin avulla tutustuneet esimerkiksi siihen, millaisia erilaisia töitä on tarjolla erilaisille ihmisille eri ammateissa, sillä vammaispuolen asiakkaamme eivät pääse paikanpäälle tutustumaan kaikkiin mahdollisuuksiin.

Yetitablet on meillä päivittäisessä käytössä. Käyttäjien pääryhmä ovat asiakkaamme, mutta esimerkiksi henkilöstön aamukokouksissa tätä isoa ruutua käytetään myös hyväksi. Yhteistyöstä Fluenten kanssa on hyvät kokemukset. Olemme aina saaneet tarvitsemaamme tukea Fluentelta. Jos kysymyksiin ei ole heti osattu vastata, ne on selvitetty ja palattu myöhemmin. Fluenten naisissa arvostan erityisesti inhimillisyyttä ja ammattitaitoa.