Fluente Kumppanit Oy

Digitalisaation tiekartta käytännön toiminnaksi

Toimintamme ytimessä on syvällinen ymmärrys hoiva-alasta ja digitalisuudesta. Asiantuntijuutemme perustuu tutkittuun tietoon ja vuosien kokemukseen alalta. Teemme uudistukset yhdessä henkilökunnan ja johdon kanssa. Kasvu, menestys ja parempi asiakastyytyväisyys ovat työmme tavoitteita. Panostus yrityskulttuuriin vie digistrategian käytännön teoiksi asti, sillä henkilöstön työtyytyväisyys ja tiimin ilmapiiri korreloivat tutkitusti suoraan asiakastyytyväisyyden kanssa.

Arja Maarit Ranta-aho

LinkedIn

Arja Maarit uskoo vakaasti digitaalisen teknologian mahdollistavan täysin uudenlaisia ja suorastaan kumouksellisia palveluita. Terveysteknologian ja digisisältöjen yhdistäminen ja törmäytys sekä uusien rajapintojen etsintä ovat hänelle työn suola. Tämä alansa kovaa kärkeä edustava erikoistuntija nimittäin näkee käsiemme ulottuvilla suunnattoman potentiaalin. Asianlaitaa edistääkseen Arja Maarit haluaa puuttua siihen laajalle levinneeseen epäluuloon, jota digitaalisuuden kietoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin synnyttää.

Iloa ja elinvoimaa elämään tuovat luonto, valokuvaus, ystävät ja erityisesti lapsenlapset. Luontokuvaaminen on avannut uusia vinkkeleitä kauneuteen ja todellisuuteen, minkä myötä Arja Maarit onkin viime aikoina alkanut katsomaan maailmaa uusin silmin (ja objektiivein). Tämä kursailematon, utelias ja positiivisuudestaan tunnettu persoona luo ympärilleen ilmapiiriä, josta voi äyskäröidä intoa ja inspiraatiota aina takariviin asti.

Arja Maarit peräänkuuluttaa uteliaan avointa asennetta uusiin teknologioihin ja digisisältöihin. Maallikot keskittyvät usein vain potentiaalisiin ongelmiin ja löytävät mitä kekseliäämpiä syitä uusien ideoiden torppaamiseen, mikä luonnollisesti on ymmärrettävää kaiken muuttuessa niin nopeasti. Siksi Arja Maarit haluaa painottaa, että näitä asioita ei tarvitse pelätä, eivätkä ne ole niin monimutkaisia kuin yleisesti ajatellaan. Kiistatonta kuitenkin on, että lääketiede ja teknologia porhaltavat joutuisasti eteenpäin, ja suurienkin instituutioiden olisi ratkaisevan tärkeää pysyä edistyksen kelkassa. Tässä arvokkaassa tehtävässä Arja Maarit on mitä mainioin soihdunkantaja.

 

Tarja Pietiläinen

LinkedIn

Pietiläinen on pk-palveluyritysten liiketoimintakehittämisen asiantuntija. Hän on perehtynyt syvällisesti pk-yritysten kehittämistarpeisiin, usein niukkojen kehittämisresurssien mobilisointiin ja tekijöiden innostamiseen muutoksen toteuttamiseen.

Pietiläinen on sparrannut lukuisia yrittäjiä sanoittamaan intuitiivisen yritysstrategian viestittäväksi ja toteuttanut yhteisöllisiä työpajoja, joissa henkilökunta on houkuteltu mukaan johdon vision rikastamiseen ja toteuttamiseen. Työskentelyn punainen lanka on faktojen selvittäminen, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja ihmisten oman intoenergian saaminen liiketoiminnan palvelukseen. Kaupallinen koulutus takaa sen, että toimenpiteiden talousvaikutusten arviointi on aina agendalla ja auttaa priorisoimaan yrityksen liiketoiminnalle hyödyllisimmät toimet.