Yritys ja yhteystiedot

Fluente Kumppanit Oy - Palvelut selkeiksiFluente Kumppanit Oy
Biokatu 6 L, Finn-Medi 1, 1. krs
33250 Tampere
Soita meille puh. 044 562 6265 / Arja
sähköposti: etunimi.sukunimi@fluente.fi

 

Arja Ranta-aho, Digiarkkitehti, YAMK-Hyvinvointiteknologia

Ranta-ahon keskeisenä vahvuutena on pitkä kokemus projektipäällikkö ja asiantuntijatehtävistä hyvinvointipalveluita tuottavien organisaatioiden kanssa. Hän on toiminut asiantuntijana sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin luovien alojen palveluntuottajien kanssa.

Vahvaa osaamista hänellä on digitaalisten palveluiden rakentamisesta ja käytettävyydestä sekä digiarkkitehtuurin merkityksestä yhtenäisten tietovirtojen hallinnassa. Erityisosaamista on erilaisten ohjelmistojen hyödyntämisestä ja soveltamisesta osaksi palveluprosesseja sekä vaikuttavuuden arviointia. Eri menetelmät kuten palvelumuotoilu ja teknologioiden syvähyödyntäminen on tärkeä osa asiantuntijatyötä.

Lisäksi hänellä on pitkä kokemus kasvuyrittäjyyteen valmentamisesta sekä yritysten välisen yhteistyöverkostojen perustamisesta ja ohjaamisesta.

Soita puh. + 358 (0)44 562 6265
Sähköposti
LinkedIn-profiili

Tarja Pietiläinen, KTT, Dosentti

Kokenut johtamistyön kehittäjä, joka pystyy linkittämään ihmiskeskeisyyden ja tuottavuuden palveluliiketoiminnassa.

Pietiläinen on pk-palveluyritysten liiketoimintakehittämisen ja yrittäjyyden asiantuntija. Hän on perehtynyt syvällisesti pk-yritysten kehittämistarpeisiin, usein niukkojen kehittämisresurssien mobilisointiin ja tekijöiden innostamiseen muutoksen toteuttamiseen.

Pietiläinen keskittyy digitalisoinnin edistämiseen yrityksissä. Hän konsultoi asiakkaiden johtoa tietojohtamisessa, kun digitalisointi paljastaa kannattavuusvajeita, pakottaa virtaviivaistamaan prosesseja ja muuttamaan resursointia. Työskentelyn punainen lanka on faktojen selvittäminen, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja ihmisten oman intoenergian kanavoiminen liiketoiminnan palvelukseen. Kaupallinen koulutus takaa sen, että toimenpiteiden talousvaikutusten arviointi on aina agendalla ja auttaa priorisoimaan yrityksen liiketoiminnalle hyödyllisimmät toimet

Soita puh. + 358 (0)40 507 0673
Sähköposti
LinkedIn-profiili